Kamudan Haber:
Disiplin soruşturması devam edene, kademe ilerlemesi verilir mi?

Soru: Bilindiği üzere 8 yıl geriye dönük disiplin cezası almayan, 8 yıla tamamlamak için kanunun çıktığı tarih itibariyle geriye dönük 90 ve üzeri sicilleri de göz önünde bulundurularak iyi sicilden dolayı 1 kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Ancak disiplin soruşturmasına başlanılan bir memur, soruşturma tamamlanmadı ise, şartları tutuyorsa iyi sicil uygulanmasından faydalanabilir mi? 1 kademe verilir mi? Yoksa disiplin soruşturması buna engel midir?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında "(Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.)Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bulunmaktadır. Anılan madde mevcut halini, 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle almış olup değişiklik 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu hükümde, memurlardan son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayanlara bir kademe ilerlemesi uygulanacağı öngörülmüş olup hüküm, 657 sayılı Kanuna tabi personelin bir disiplin cezası ile tecziyesi halinde uygulanamayacaktır. Hakkında disiplin soruşturması yapılmış veya yapılmakta olan personele verilmiş bir disiplin cezası bulunmuyor ve diğer şartlar sağlanıyor ise bu hükümden faydalanarak bir kademe ilerlemesinin uygulanması gerektiğini, sadece soruşturma yapılmasının söz konusu madde gereğince kademe ilerlemesi uygulanmasına engel olmadığını düşünüyoruz.

Ayrıca, söz konusu hükümde geçen 8 yıllık süre ile ilgili olarak 6111 sayılı Kanunun 25.02.2011 tarihinde yayımlandığı ve bu hükmün yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiği göz önünde bulundurularak sürenin aşağıdaki 657 sayılı Kanunun Geçici 36 ncı maddesine göre hesaplanması gerektiğinin bilinmesi önem arz etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 36 ncı maddesinin (C) fıkrası şu şekildedir: "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır."

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Melih Gökçek'in istifa edeceği gün belli...
AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz canlı yayında "Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını...

Haberi Oku