Kamudan Haber:
Emeklilik Tazminatının Verilmesinde, Talep Yeterli midir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinde kamu görevlilerinin emekliye sevk onaylarının özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayının talep tarihinden itibaren bir ayı geçemeyeceği, 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde ise olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi (D) bendinde; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personel ve 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödeneceği düzenlenmiş ve (12.105) gösterge rakamı Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmeyle tazminat oranı (13.558) gösterge rakamına çıkarılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi (D) bendinde düzenlenen emeklilik tazminatının (emekli yolluğunun) ilgililere ödenmesi için emekliliği talep etmek yeterli görülmüş ve maddede emeklilik işlemlerinin tamamlanması ya da emeklilik maaşına hak kazanılması gibi bir şart koşulmamıştır. Söz konusu tazminat emeklilik işlemlerinden bağımsız olup isteğe bağlı emekliliklerde bu tazminatın talepten sonra ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, 673 sayılı Ohal KHK'sı ile düzenlenen emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmayacağına dair hüküm, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi (D) bendinde belirlenen emeklilik tazminatı bakımından uygulanamayacaktır. Bu nedenle olağanüstü hal dönemi süresince, emekliliğini talep edene (13.558) gösterge rakamıyla memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Melih Gökçek'in istifa edeceği gün belli...
AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz canlı yayında "Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını...

Haberi Oku