Kamudan Haber Haberleri Tümü

Sadece iki memur konfederasyonun üyesi arttı, sendikalı üye sayısı 72 bin 600 azaldı

2017 yılı memur sendikaları üye sayısına göre sadece iki konfederasyonun üye sayısı arttı

Memur sendika ve konfederasyonlarının üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, KESK'in üye sayısı 221 binden 167 bine,

Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı 420 binden 395 bine,

BASK'ın üye sayısı 4 bin 655'ten 4 bin 200'e,

Hak-Sen'in üye sayısı 4 bin 200'den 3 bin 253'e,

Çalışan Sen'in üye sayısı 5 bin 499'dan 4 bin 548'e,

Tüm Memur Sen'in üye sayısı 7 bin 800'den 6 bin 500'e düştü.

Sadece iki konfederasyonun üye sayısı arttı. Memur Sen'in üye sayısı 956 binden 997 bine, Birleşik Kamu İş'in üye sayısı da 63 bin 990'dan 64 bin 248'e yükseldi.

Diğer taraftan toplam sendikalı üye sayısı, 1 milyon 756 binden 1 milyon 684 bine geriledi. Yani toplamda sendikalı üye sayısı 72 bin 600 azaldı

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2017 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Dosya No

Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı

2016 yılı üye sayısı

2017 yılı Üye Sayısı

17

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

221.069

167.403

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

420.220

395.250

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

956.032

997.089

92

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.655

4.226

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

63.990

64.248

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.276

3.253

165

ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

5.499

4548

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

7.835

6531

274

ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

781

840

999

BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

50.473

40935

Genel Toplam

1.756.934

1684323

1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine göre oluşturulmuştur.

Hizmet Kolunun Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

2016 üye sayısı

2017 Üye Sayısı

Büro,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

271682

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

16.206

10.679

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

44.244

38380

BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

69.954

74294

BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1281

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1731

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

463

OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN

131

ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

2939

HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

14

TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

62

SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ

9733

KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

634

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

6515

, ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

959

MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

86

YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

75

ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

187

SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

145

SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

1407

YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

56

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

18

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

1158576

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

210.951

201.282

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

119.876

93.143

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

402.171

420.149

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

860

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

569

ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

1060

ATAŞEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

57

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

48993

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

7564

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1000

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

164

EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

15

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

106

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

178

BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

287

BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

26

EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

6

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

348

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

52

EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

58

SÖZ EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

29

YENi-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

51

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

592

EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

737

TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

169

ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

941

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

13

ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

206

ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

238

OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

76

İDEAL EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

25

Sağlık ve

Sosyal

Hizmetler

524478

TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

96.408

91.525

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

39.210

26.573

SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

233.711

244.321

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

1038

SAĞLIK HAK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

517

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

379

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

44

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

33

SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

2352

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

703

BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

19

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

356

KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

53

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

78

YURT-AY SAĞLIK-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

218

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

1050

KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

66

HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

28

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

219

SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

176

SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

10

SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

275

Yerel Yönetim Hizmetleri

124871

TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

26.588

22.356

TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri SentSkası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.437

13.974

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


65.893

67.553

YEREL HAK-SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

84

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK

81

BELB İRSEN

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

35

TÜM YEREL-SEN

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

9962

YEREL BİRLİK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

51

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

34133

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.714

7.301

HABER-SEN

(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK

2.891

2.238

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

15.976

15.869

BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

432

HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

10

Kültür ve Sanat Hizmetleri

16913

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.394

2.223

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

4.165

3.540

KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

5.220

5.417

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

19

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

309

KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

9

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

41994

TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.087

6.048

YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.426

2.550

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!

MEMUR-SEN

16.958

17.598

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

147

İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

209

TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

37

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

224

ANADOLU TAPU-ŞEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

97

AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN

45

AK-SEN

(Adil Kamu Sendikası)

BAĞIMSIZ

17

Ulaştırma

Hizmetleri

28069

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.632

7.775

BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK


2.234

1.768

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

9.923

9.955

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK

54

UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

18

ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

104

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

72510

TARIM ORKAM SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.285

2.445

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

11.189

10.412

TOÇBİR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


41.542

42.754

BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

73

TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAK-SEN

63

TÜM TOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

10

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

632

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

55

EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

22

YURTAYTARIM-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tarım-Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

37

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

38865

TÜRKENERJİ-SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.250

5.737

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

2.679

2.048

ENERJİ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

17.131

17.242

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

34

ENEJİ-HAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

17

ENERJİ-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

128

EKSEN ENERJİ-SEN

(EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

123

SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerji Sendikası)

BAĞIMSIZ

289

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

119109

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.914

10.593

DİYANET-SEN

(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

77.553

81.937

DİVES

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

509

63

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

452

DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

5469

DİN-BİR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

3653

TÜM DİYANET-SEN

(Tüm Diyanet Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

125

EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

19

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

202

VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

389

DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

376

DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

231

DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

77

TEKBİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

ÖZ DİYANET-SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

64

DİYANET BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

312

Toplam Memur Sayısı

2431228

Toplam Sendikalı Memur Sayısı

1.756.934

1.684.323

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz