KPSS Haberleri Tümü

Memurun Sevk İşlemleri

Memurların sevk ve tehir işlemlerinin nasıl yapılacağı kanunlarla düzenlenmiştir. Sevk ve tehir işlemlerinin basamak basamak anlatıldığı bir yazı paylaşıyoruz.

   Sevk tehir işlemlerinde yapılan düzenleme yürürlüğe girdi. Bir yandan, sevk tehirde bulunabilecek makam müsteşarlıktan daire başkanlığına indirilmiş olup, bir yandan da sevk tehir işlemlerinin Ankara'ya kadar gelmesi uygulamasına son verilmiştir. Bundan sonra bir makamı "görevlendirme" ile yürütenler de sevk tehiri isteyebilecek. Sevk tehiri artık bakan veya müsteşar değil, genel müdür veya daire başkanı yapabilecektir.

  Yönetmeliğin, "Bu Yönetmelikte açıklananların dışındaki makamlar tarafından yapılan sevk tehiri tekliflerine, sevk tehiri teklifini imzalamaya yetkili personelin dışında yapılan sevk tehiri tekliflerine ve resmen vekalet edilmemesine rağmen "yerine (Y)" imzalanan sevk tehiri tekliflerine işlem yapılmaz ve teklif yazısı iade edilir. Yetkili makam "adına" imzalanan teklif yazılarının geçerli olması için, yetki verilen personelin kimliği ile imza örneği, bir defaya mahsus sevk tehiri işlem makamına gönderilir." kısmı yürürlükten kaldırılmış olup, 9. maddenin "Kamu personeli için, bağlı bulundukları bakanlıkların bizzat bakanları, müsteşarları veya müsteşar yardımcıları," kısmı "Kamu personeli için, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri," ile değiştirilmiştir.
  Sevk tehiri yetkisi bundan böyle yalnız Asal'da olmayacak, doktorların sevk işlemleri Askeralma Bölge Başkanlığınca yapılacaktır. Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personellerinin sevk tehir işlemleri yine Asal'dan değil Askeralma Bölge Başkanlığı'ndan yapılacaktır.
  Eski düzenlemede tüm kamu personelinin sevk tehir işlemleri yalnızca Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılabilmekteydi. Yeni düzenlemede, öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman vb.) ile hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlü tabiplerin sevk tehirlerini ASAL değil yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu Askeralma Bölge Başkanlığı yapacaktır.
  ASAL'ın yetkili kılındığı işlemler ;üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri, hakim ve savcılar, vali yardımcısı ve kaymakamlar, kuruluş tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyeleri ile doktorasını tamamlamış öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlüler, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları ile sınırlandırılmıştır.
  Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli, kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlüler askerlik şubesinin bağlı olduğu Askeralma Bölge Başkanlığı'nın yapacağı sevk tehir işlemleridir.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz