KPSS Haberleri Tümü

Taşeron İşçilere Hakkını Verin

Kamuda taşeron işçilere yeni haklar getiren bir kanun ve yönetmelik değişikliklerinin bir an önce yapılarak köle gibi çalıştırılan taşeronlara insanlık hakkı verilmelidir.

 Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 20 Ekim 2014 tarihinde 81 İl Valiliği'ne yazı gönderildi. Bakanlık tarafından gönderilen Sürekli Nitelikte Olan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları konulu yazıda İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu kanuna göre yapılacak düzenlemeler ve nasıl hareket edileceği anlatıldı.

 Kanunla beraber müfettiş raporlarına itiraz süresi 6 iş gününden 30 iş gününe çıkartıldı, Kamu idarelerince müfettiş raporlarına karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu hale getirildi.

  İşverenlere, alt işverenlerin işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak kontrol edilmesi ve varsa ödenmeyen işçi ücretlerinin alt işverenin hakkından kesilerek işçilerin banka hesabına yatırılması yükümlülüğü getirildi.

  Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin sürelerinin, aynı işyerinde çalıştıkları süre dikkate alınarak hesaplanacağı, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığının asıl işveren tarafından kontrol edileceği ve o yıl içerisinde kullanılmasının sağlanacağı; ilaveten alt işverenin ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlendirildi.

  İşçilerin hak ettiği kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği öngörüldü.Ayrıca, alt işverenler yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği belirtildi.

  Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği belirtildi. Muvazaalı işçi çalıştırılamayacağına dair hüküm esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabileceği, ayrıca danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmayacağı düzenlemesi yapıldı.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz