Yer Değiştirme Haberleri Tümü

Bazı Memurlara Mazeretsiz Aylıksız İzin Hakkı

Memurlar için aylıksız izin koşulları belirlendi. Bazı şartları taşıyan memurlara iki aya kadar mazeretsiz aylıksız izin verilebiliyor.

   Devlet memurlarına hangi hallerde ne kadar süreyle aylıksız izin verileceği 657 sayılı Kanunun 108. maddesinde 6 başlık halinde sıralanmıştır. Bu başlıklardan birisi de, hizmet süresi kıstasına göre aylıksız izindir. Maddenin konuya ilişkin kısmı "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir..." şeklindedir. Bu maddeye göre; 5 yılını dolduran memura, talebi halinde aylıksız izin verilebilmekte, maddede geçen "5 yıllık hizmet" ibaresindeki hizmetten, yıllık izin verilmesine esas hizmet süresi anlaşılmalıdır.

  Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler, aylıksız izne esas hizmet süresinin tespitinde de dikkate alınmaktadır. Bir örnek verecek olursak, GİH sınıfında çalışan bir memur daha önce özel sektörde çalıştığı süreleri emeklilikte saydırabilmesine rağmen, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılmadığı için için kazanılmış hak aylığında saydıramamaktadır. Ancak EÖHS'de yer alan bir öğretmen, özel okulda geçen öğretmenlik veya yöneticilik sürelerini emeklilikte bire bir, kazanılmış hak aylığında ise 3/4 oranında saydırabilmektedir. Yine bir THS'de yer alan bir mühendis, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde çalıştığı süreleri emeklilikte bire bir, kazanılmış hak aylığında ise 3/4 oranında saydırabilmektedir. Madde metni "aylıksız izin verilebilir" dediği için, "verilir" şeklinde bir zorunluluk öngörmediği için, bu izinde amirin takdir hakkı bulunmaktadır.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz