Yer Değiştirme Haberleri Tümü

MEB'de Devredilen Okullarda Norm Kadro Nasıl Belirlenecektir?

MEB'de devredilen okullarda norm kadro nasıl belirlenecektir?

Bilindiği üzere 2006 yılında 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ile Sağlık, Tarım ve Adalet Meslek Liseleri, Döner Sermaye İşletmeleri, Eğitim Merkezleri ve Kursları Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

Bu kanunun "Kadroların aktarılması ve personelin nakli" başlıklı 5. maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığına devredilen kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ile Sağlık, Tarım ve Adalet Meslek Liseleri, Döner Sermaye İşletmeleri, Eğitim Merkezleri ve Kurslarındaki personel Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş olup bu kanunun ekindeki çizelgelerde yer alan ihdas edilen öğretmen unvanlı kadrolara, kadro ve görev unvanları değişmeyenler ise ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara aktarılmışlardır.

Peki, MEB'e aktarılan bu okullardaki Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanların norm kadroları nasıl belirlenecektir?

Bu sorunun cevabı 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel" başlıklı Geçici 2. maddesindeki; "(1) 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir." hükümlerine istinaden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirileceklerdir.

Bu durumu MEB, aşağıdaki görüş yazısında da izah etmiştir.

Dolayısıyla Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanların norm kadroları atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin norm kadroları gibi belirlenecektir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz