MEB Personel:
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda neler değişti?

01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda, 13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere "Öğretmen ek ders esaslarında 7 maddelik değişiklik" haberimizde yer vermiştik.

Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda neler değişti?

1- İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE STAJ GÖREVLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM KAPSAMINA ALINMIŞTIR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri hariç olmak üzere," ibaresi "ders görevleri ile" şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE YENİ MADDE
n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri hariç olmak üzere," ibaresi "ders görevleri ile" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler yüz yüze eğitim kapsamına alınarak bu tür görevlerin yarıyıl ve yaz tatilleri, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatler dışında maaş karşılığı verilebilmesinin yolu açılmıştır. Yani maaş karşılığını doldurmadan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler ile ek ders alınmasının önüne geçilmiştir.

İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler eğitim ve öğretimin yapıldığı dönemlerde maaş karşılığı verilebilecektir.

Fakat işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde yapılıyorsa karşılığında yine ek ders ödenmesine devam edilecektir.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Fakat 07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (v) bendindeki; "v) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitimi ifade eder." bendinde ek dersle ilgili esaslardaki değişikliğe uygun olarak İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevlerinin de yüz yüze eğitim kapsamına alınması gerekmektedir.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE STAJ GÖREVLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM KAPSAMINA ALINAMAZ

Editörün Özel Notu; 07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir." hükümlerinde işletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmaları tanımlanmaktadır.

Bu tanıma göre işletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulmasıdır.

Dolayısıyla işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları; derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmayan bir görev olduğundan yüz yüze eğitim kapsamına alınamaz. Bu değişikliğin yüz yüze eğitim ile işletmelerde meslek eğitimi ve staj görevleri tanımına uygun olmaması nedeniyle sendikalarca dava açılması gerekmektedir.

2- ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN YABANCI UYRUKLULAR İÇİN AÇILAN KURSLARDA ÖĞRETMENLERE EK DERS GÖREVİ VERİLEBİLMESİ KARARA EKLENMİŞTİR

MADDE 2 - Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,"

ESKİ MADDE YENİ MADDE
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, MADDE 2 - Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,"

Bu değişiklikle; ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevli öğretmenlere ek ders görevi verilebilmesinin yolu açılmıştır.

3- ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN YABANCI UYRUKLULAR İÇİN AÇILAN KURSLARDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS GÖREVİ VERİLEBİLMESİ KARARA EKLENMİŞTİR

MADDE 3 - Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,"

ESKİ MADDE YENİ MADDE
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
MADDE 3 - Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,"

Bu değişiklikle; ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevli ücretli öğretmenlere ek ders görevi verilebilmesinin yolu açılmıştır.

4-SINAVLARDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİNDE ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRME ŞARTI KALDIRILDI

MADDE 4 - Aynı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ MADDE YENİ MADDE
MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. MADDE 4 - Aynı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklikle; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri şartıyla ödenmekte olan 5 saat ek ders ücreti ödemesinde öğrencilerin sınava girmeleri şartı kaldırılmıştır. Çünkü Sınav komisyonunca sorular hazırlanmakta ve görev ifa edilmekte fakat sınav saatinde sınava öğrencilerin gelmemesi durumu oluşmaktaydı bu değişiklikle bu mağduriyet önlenmiş oldu.

MEB, ZATEN DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN "ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRMELERİ KAYDIYLA," İBARESİNİ MÜKERRER OLARAK BİR DEFADA BAKANLAR KURULU KARARI İLE İPTAL ETMİŞTİR

Editörün Özel Notu; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12'inci maddesinin birinci fıkrasındaki "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ibaresi Danıştay On birinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No; 2007/341 sayılı Kararla yürütülmesi durdurulmuştur.

Bu karar sonucunda; yapılacak işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/072007 tarih ve 49720 sayılı yazı ile Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurmuştur. Bu yazıya "MEB'den Ek Derslere İlişkin Yeni Açıklama" haberimizde yer vermiştik.

Dolayısıyla ortada değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. MEB, zaten Danıştay tarafından iptal edilen "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla," ibaresini mükerrer olarak bir defada Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal etmiştir. MEB'in hatası Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını mevzuat hükümlerine işlememesidir. Bu konuyu "MEB, Mevzuat Sitesindeki ek dersle ilgili esasları güncellemiyor" haberimizde yer vermiştik.

5- İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE STAJ GÖREVLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM DERS KAPSAMINA ALINMIŞTIR

MADDE 5 - Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

ESKİ MADDE YENİ MADDE
İşletmelerde meslek eğitimi
MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.
(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;
a) Mesleki eğitim merkezlerinde;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
b) Diğer okul ve kurumlarda;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir.
(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.
MADDE 5 - Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

Bu değişiklikle; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler ders kapsamına alınarak bu tür görevlerin yarıyıl ve yaz tatilleri, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatler dışında maaş karşılığı verilebilmesinin yolu açılmıştır. Yani maaş karşılığını doldurmadan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler ile ek ders alınmasının önüne geçilmiştir.

İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler, eğitim ve öğretimin yapıldığı dönemlerde maaş karşılığı verilebilecektir.

Fakat işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde yapılıyorsa karşılığında yine ek ders ödenmesine devam edilecektir.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE STAJ GÖREVLERİ DERS KAPSAMINA ALINAMAZ

Editörün Özel Notu; 07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir." hükümlerinde işletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmaları tanımlanmaktadır.

Bu tanıma göre işletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulmasıdır.

Dolayısıyla işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları; derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmayan bir görev olduğundan ders kapsamına alınamaz. Bu değişikliğin yüz yüze eğitim ile işletmelerde meslek eğitimi ve staj görevleri tanımına uygun olmaması nedeniyle sendikalarca dava açılması gerekmektedir.

6- HAFTANIN ÇALIŞMA GÜNLERİNE EŞİT OLARAK DAĞITILAN EK DERS SAATLERİ DÜZENLENMİŞTİR

MADDE 6 - Aynı Kararın 23 üncü maddesindeki "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki" ibaresi "10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki" şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE YENİ MADDE
Dağıtım
MADDE 23- (1) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.

MADDE 6 - Aynı Kararın 23 üncü maddesindeki "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki" ibaresi "10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle; 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yürürlükten kaldırılan Ek Madde 1, kararın 23. maddesi içerisinde atıf yapılan "Ek Madde 1" madde metninden çıkartılarak temizlik yapılmıştır.

7- HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN İZİNLİ VE RAPORLU OLUNAN SÜRELERDE ÖDENMEYEN EK DERSLER YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR

MADDE 7 - Aynı Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10,14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası" ibaresi "10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları" şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE YENİ MADDE
Görevin fiilen yapılması
Madde 25- (3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.
MADDE 7 - Aynı Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10,14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası" ibaresi "10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle; 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yürürlükten kaldırılan Ek Madde 1, kararın 25. maddesi içerisinde atıf yapılan "Ek Madde 1" madde metninden çıkartılarak temizlik yapılmıştır.

8- DEĞİŞİKLİKLER 3 TEMMUZ 2017'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Ayrıca değişikliklerin 8. maddesindeki; MADDE 8 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. hükümler nedeniyle yukarıda yer verdiğimiz değişiklikler 3 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Gaziantep Kar Tatili Var mı? Okullar Bugün...
Okullara Kar Tatili Olan İller ve İlçeler 31 Aralık 2018, Gaziantep Kar Tatili Var mı? Okullar Tatil mi?...

Haberi Oku