MEB Personel:
Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde de En Az 2 Sınav Yapılacak

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ OKUMA, YAZMA ve SÖZLÜ ANLATIM BECERİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yenilenen Türk Dili ve Edebiyatı dersi programında; öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim programında belirtilen kazanımlar dikkate alınarak metinler veya etkinlikler yoluyla dinlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu sene dokuzuncu sınıflarda uygulanacak olan programda, ölçme-değerlendirme çalışmalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Okuma becerisi; okuma çalışmalarına yönelik ölçme ve değerlendirme, açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sınavlarla gerçekleştirilmelidir. Bu sınavlardaki soruların derste öğrenilen bilgilerden yararlanılarak metni çözümlemeye yönelik hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Sınavlarda sorulacak dil bilgisi soruları, dil bilgisi unsurlarının metindeki işlevlerini belirlemeye yönelik olmalıdır.Ancak sınavlardan biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde her dönem öğrencilere en az bir kitap okutulur. Bu kitap, sınıf içi değerlendirmenin yanında dönem içindeki sınavlardan birindeki soru/sorularla da değerlendirilmelidir.

Okuma çalışmalarına yönelik olarak öğretmen tarafından hazırlanan yazılı sınavlarda açık uçlu sorulara ağırlık verilmeli, test tekniği dönemde en fazla bir kez kullanılmalıdır. Yazılı sınavlarda metni anlama, çözümleme ve eleştirel okumaya yönelik sorulara ağırlık verilir, bunun yanında gerektiğinde dil bilgisi, edebiyat bilgileri ve okunan kitapla ilgili sorulara da yer verilebilir.

Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım dersi Türk Dili ve Edebiyatı olarak birleştiği için 9. sınıflarda ayrı olarak uygulama notu verilmeyecektir.

Yazma becerisi; öğrencilerin yazdıkları yazılardan oluşan ürün dosyası, yazma sürecindeki aşamalara katılması, ürettiği metni geri bildirimler doğrultusunda geliştirmesi dikkate alınarak değerlendirilir. Her dönemde bir performans notu öğrencinin ders içinde ve ders dışında ürettiği metinlerle oluşturduğu ürün dosyası değerlendirilerek verilir. Ürün dosyası önceden hazırlanan ölçütlere dayalı olarak değerlendirilir. Değerlendirmenin amacına ulaşabilmesi için değerlendirme ölçütleri öğrencilerle paylaşılır, performansları hakkında onlara geri bildirim verilir. Değerlendirmelerde kont- rol listeleri, derecelendirme (likert) ölçekleri, dereceli puanlama anahtarı vb. kullanılabilir.

Sözlü anlatım becerileri; öğrencinin dönem içinde yaptığı hazırlıklı konuşma, kısa oyun canlandırma, şiir dinletisi sunma vb. etkinlikler ve derse katılımı, derste söz alması ve ders içi etkinliklerde konuşulanları dinlemesi dikkate alınarak değerlendirilir. Her dönemde bir performans notu, sayılan hususlar dikkate alınarak verilir. Öğrencilerin konuşma performansları gözlem formu, kontrol listesi, derecelendirme (likert) ölçeği, dereceli puanlama anahtarı vb. kullanılarak değerlendirir.

Öğretmenlerin Türk Dili ve Edebiyatı (9-12.Sınıflar) Dersi Programı'nı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ni incelemesi yeni Türk Dili Edebiyatı Programı'nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Beceri

Uygulama Alanı

Ölçme Yöntemi

1.Yazılı

Sınavı

2.Yazılı

Sınavı

1. Performans

2.

Performans

Okuma

a. Edebiyat bilgi ve kav- ramları

b. Metni anlama, çözümleme ve eleştirel okuma

c. Dil bilgisi ve metni dil özellikleri yönüyle inceleme

ç. Kitap okuma ve değerlendirme

x

x

Yazma

Yazma Uygulamaları

Ürün dosyası, kontrol listesi, derecelendirme (likert) ölçeği, dereceli

puanlama anahtarı vb.

x

Sözlü İletişim

a. Hazırlıklı konuşmalar

b.Canlandırma uygulamaları

c. Sınıf içi konuşma ve

dinleme çalışmaları

Kontrol listesi, gözlem formu, derecelendirme (likert) ölçeği, dereceli puanlama anahtarı vb

x

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Gaziantep Kar Tatili Var mı? Okullar Bugün...
Okullara Kar Tatili Olan İller ve İlçeler 31 Aralık 2018, Gaziantep Kar Tatili Var mı? Okullar Tatil mi?...

Haberi Oku