வாழ்க | Konyaspur – Kaladasare – Futbol

Written By
More from Uluç Özoguz

Son Dakika Haberi … İstanbul’da Şok Kaza

KazaDün 19.30’da İslambe Mahalesi, Hertz. Halit Bulvarı’nda oldu. İsmini öğrenemeyen kadın sürücünün...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir